AZOT

Azot

1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI

Ürün Adı  : AZOT

Kimyasal Formülü  : N2

Kullanım Alanı    : Amonyak sentezinde, katalizörler vasıtası ile  yüksek basınç altında Hidrojen ve Azot’ un birleşmesinde kullanılır. Kimya, tekstil, gıda, boya sanayiinde inert atmosfer sağlamak ve aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı ile transferinde; Elektronik sanayinde, ampul imalatında; Nükleer reaktörlerde; Tanker, Boru hattı, kimyasal fabrikaların temizlenmesinde; Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlamak için; kömür madenlerinin güvenliğini sağlamak için ve maden yangınlarında söndürmede kullanılır.

2. BİLEŞİMİ HAKKINDA BİLGİLER

Ticari Adı

% Hacim

CAS Numarası

EEC Numarası

Mevzuat Risk ve Güvenlik Bilgileri

Y. Saflıkta Azot

99,999

7727-37-9

231-783-9

Yok

Saf Azot

99,99

7727-37-9

231-783-9

Yok

3: TEHLİKELİRİN TANIMLANMASI

Renksiz, kokusuz, zehirsiz, inert, parlayıcı olmayan, yüksek basınç altında çelik tüpler içerisinde sıkıştırılmış gazdır. Tüpler, 45 OC nin altında muhafaza edilmeli ve kullanılmalıdır.

Azot zehirli değildir; fakat yüksek konsantrasyonlarda basit bir boğucu gaz olarak davranır.

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Teneffüs Edilmesi : Çalışanın riskini en aza indirerek kazazede derhal temiz bir sahaya götürülmelidir.  Hava girişinde herhangi bir engel olmamalıdır. Eğer solunum zayıflığı varsa veya durmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.


Dosya Dosya Açıklaması İndir
AZOT MSDS
Dosyayı İndir