HİZMETLER

SPRİNKLER SİSTEMLERİ BAKIMI

Sprinkler Sistemleri Bakımı

1. Bilindiği üzere yangın ihbar sistemi tarafında mini adres modülü yardımı ile sprinkler sistemi vanalarının pozisyonları izlenmektedir.
2. Sprinkler vanaları işletmenin bilgisi dahilinde kısa bir süreliğine kapalı pozisyona getirilir ve mini adres modülü vasıtasıyla yangın ihbar paneline vana kapandı sinyali gitmesi sağlanır.
3. Yangın ihbar sistemi paneline gelen sinyal kontrol edilir ve panel ekranı temizlenir.

Flow Switch Bakım ve Testi:


1. Sprinkler sistemindeki su akışı izlemesi için kullanılır.
2. Bakim esnasinda flow switch’e sprinkler hatti uzerinde su akışı varmış gibi manuel olarak sinyal verilir.
3. Mini adres modülü vasıtası ile yangın ihbar sistemi paneline yangın bilgisinin gönderilip gönderilmediği kontrol edilir. Alarm panelde görülüp, mahal adresi doğrulanır. Panel yazıcısı, alarmı ve adresi yazar. Senaryoya dahil havalandırma sisteminin damper konumları ve sistemlerin çalıstı bilgisi panelden izlenir.
4. Flow switch’den verilen alarm sonucu siren/flaşör durumu gözlenir. Var ise mevcut bölgesel zonlardaki yazılı senaryoya ( basınçlandırma ,duman atış ve yangın damperleri ) uygunluğu gözlenir.